×

Survivors’ Stories

Dec. 17, 2015
Kiyoko Matsuo, 77, Naka Ward, Hiroshima
Dec. 16, 2015
Yoshie Tsushima, 85, Asaminami Ward, Hiroshima
Dec. 14, 2015
Sadao Yamamoto, 84, Higashi Ward, Hiroshima
Dec. 1, 2015
Naoe Takeshima, 87, Naka Ward, Hiroshima
Nov. 25, 2015
Hiroshi Masaoka, 90, Higashi Ward, Hiroshima
Nov. 2, 2015
Yoshiko Kajimoto, 84, Nishi Ward, Hiroshima
Oct. 21, 2015
Kannichi Masui, 91, Nishi Ward, Hiroshima
Oct. 20, 2015
Haruko Naganuma, 84, Naka Ward, Hiroshima
Oct. 5, 2015
Tokie Matsumoto, 86, Asaminami Ward, Hiroshima
Sep. 25, 2015
Ryo Usagawa, 84, Nishi Ward, Hiroshima
Sep. 17, 2015
Park Namjoo, 82, Nishi Ward, Hiroshima
Sep. 11, 2015
Hiroshi Okumoto, 85, Naka Ward, Hiroshima
Sep. 3, 2015
Yoko Yoshii, resident of Naka Ward
Jun. 25, 2015
Yoshiko Okabe, 90, Asakita Ward, Hiroshima
May 26, 2015
Yoshiko Yanagawa, 85, Hatsukaichi City, Hiroshima
Apr. 27, 2015
Takumi Kumano, 85, Higashi Ward, Hiroshima
Apr. 15, 2015
Akemi Masuda, 74, Nishi Ward, HiroshIma
Apr. 2, 2015
Teiko Kubo, 78, Naka Ward, Hiroshima
Mar. 5, 2015
Kazuo Sora, 85, Saeki Ward, Hiroshima
Jan. 27, 2015
Ryogo Okada, 81, Otake City, Hiroshima

Archives