×

Survivors’ Stories

Dec. 19, 2013
Matsuko Yamanaka, 82, Nishi Ward, Hiroshima
Dec. 6, 2013
Harue Mizuta, 88, Asaminami Ward, Hiroshima
Nov. 12, 2013
Mitsuaki Nogami, 79, Nishi Ward, Hiroshima
Nov. 7, 2013
Tadako Fujishige, 88, Nishi Ward, Hiroshima
Nov. 7, 2013
Kaneko Harada, 86, Asakita Ward, Hiroshima
Oct. 15, 2013
Terue Toda, 81, Hatsukaichi City, Hiroshima Prefecture
Oct. 2, 2013
Miyoko Sasaki, 84, Minami Ward, Hiroshima City
Sep. 4, 2013
Kingo Kawahara, 87, Mukaiharacho, Akitakata City
Aug. 1, 2013
Kazunori Nishimura, 80, Fuchu Town, Hiroshima
Jul. 23, 2013
Hisako Nakamura, 87, Nishi Ward, Hiroshima, and Shizue Frazier, 82, Los Angeles, California
Jul. 3, 2013
Yoshika Sunamoto, 82, Fuchu Town, Hiroshima
Jun. 4, 2013
Hanako Senkawa, 86, Higashihiroshima City
Jun. 4, 2013
Michiko Hinokida, 89, Nishi Ward, Hiroshima
May 30, 2013
Isao Miura, 86, Naka Ward, Hiroshima
May 30, 2013
Kiyoshi Fujii, 84, Aki Ward, Hiroshima
May 29, 2013
Teruko Ueno, 83, Nishi Ward, Hiroshima
May 28, 2013
Miyoji Kawasaki, 83, Nishi Ward, Hiroshima
Feb. 26, 2013
Hideo Kimura, 80, Nishi Ward, Hiroshima
Feb. 18, 2013
Heitaro Hamada, 82, Nishi Ward, Hiroshima
Jan. 30, 2013
Hiroe Yoshihara, 86, Kochi, Higashihiroshima City
Jan. 15, 2013
Shoso Kawamoto, 78, Nishi Ward, Hiroshima

Archives